Image

Değerli Paydaşlarımız ve Çalışanlarımız,
Corona salgınının etkisi ile tüm dünyada büyüme hızının yavaşladığı ve uzunca bir süre daha bu şekilde devam edeceği bir döneme girdik. Bu nedenle dünyayı, yüksek girdi fiyatları ve ekonomik belirsizliklerle dolu bir dönem bekliyor. Bu durum tüm dünya ülkeleri gibi güzel ülkemizi de olumsuz etkilemektedir.


Bugün bütün dünyada yaklaşık 2,2 milyon ton EPS kullanılmaktadır. Fransa ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde yıllık tüketimin 100-150 bin ton olduğu düşünülürse, iklim bölgemiz ve nüfusumuz dikkate alındığında, ülkemizdeki EPS tüketiminin oldukça düşük kaldığı görülmektedir.

Tükettiği enerjinin dörtte üçünü ithal eden Türkiye, enerjide dışa bağımlı ülkeler arasında yer alıyor. Ülkemizde adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 38,4 milyon konut bulunmaktadır. İthal ettiğimiz enerjinin büyük bir kısmı, ısınma amacıyla milyonlarca konut ve işyerinde (İş merkezleri, AVM, restoran, gösteri merkezleri vb.) tüketilmektedir.
Ülkemizde yapıların neredeyse % 70’inde ısı yalıtımı uygulaması olmadığı saptanmıştır. Doğru ısı yalıtımı ile minimum %40 enerji tasarrufu sağlanabildiği düşünülürse, ısı yalıtım ürünleri üretimi ve uygulamasının ekonomimiz için önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Unutulmamalıdır ki ‘En ucuz enerji tasarruf ettiğimiz
enerjidir’ ve ‘Üretimde devamlılık ancak enerji tasarrufu ile mümkündür’.

Biz de bu üretimi yaparken, enerji ve üretim verimliliğini en optimum oranlarda tutarak, sıfır atık zihniyetiyle, hem ülke ekonomisine katkıda bulunmak hem de insanlara konforlu yaşam şartları sunmak adına ne derecede önemli bir sorumluluğumuz olduğunun bilinci ile, gelişerek ve büyüyerek yolumuza devam ediyoruz.

 

SERVET  EREN - Yönetim Kurulu Başkanı